Ofta frågat om ansökandet av statsunderstöd

Förordningen som gäller SHM:s spetsprojekt trädde i kraft i juli 2016. Den hittas på sidan om ansökning om finansiering under anvisningar och blanketter.

Frågorna och svaren nedan har också behandlats på webbklinikerna IKIOMAT. Vid behov preciseras en del av svaren ännu.

Ofta frågat