FI SV

Sammansättningarna för spetsprojektets styr- och projektgrupper

Spetsprojektets projektledare är Satu Karppanen och projektchef  är Anja Noro.

  Anja Noro kuvaaja: Maria Miklas Satu Karppanen
  Anja Noro
tfn 02951 63006
anja.noro(at)stm.fi 
Satu Karppanen
tfn 02951 63549
satu.karppanen(at)stm.fi

 

Styrgruppen

Ordförande för styrgruppen är direktör Taru Koivisto från social- och hälsovårdsministeriet och vice ordförande projektchefen för spetsprojektet Satu Karppanen från social- och hälsovårdsministeriet.

Medlemmar

Autio, Tiina, specialplanerare, Socca - Kompetenscentrum inom det sociala området i huvudstadsre-gionen
Exell-Paakki, Kira, chef för boende och social service, Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf
Helle, Mia, chef för Juridiska enheten för förmånsrelaterade tjänster, Folkpensionsanstalten
Hynynen, Raija, PhD, bostadsråd, miljöministeriet
Kaskinen, Juha, VTT, direktör, Åbo universitet, centret för framtidsforskning
Kemppi, Anssi, verksamhetsledare, Eläkeliitto
Koivisto, Tuija, förändringsagent för Mellersta Finland
Kuukkanen, Maria, utvecklingschef, Förbundet för familjevård i Finland rf
Luoma, Minna-Liisa, PsD, docent, forskningschef, Institutet för hälsa och välfärd
Martikainen, Mikko, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet
Mäkinen, Sari, överläkare, ansvarsområdeschef, Birkalands sjukvårdsdistrikt
Närkki, Aino, ledande expert, Hyvinvointialan liitto
Noro, Anja, HvD, projektchef för spetsprojektet, social- och hälsovårdsministeriet
Okkonen, Eila, FD, verksamhetsledare, Alzheimer Centralförbundet
Rieppo, Eija, sektordirektör, tjänster för äldre, Siun sote
Salmi, Mailis, organisationschef, Centralförbundet för de gamlas väl rf
Tamminen, Anna, sektordirektör, Minnesförbundet
Tervonen, Sari, organisationschef, Närståendevårdarnas förbund rf
Työläjärvi, Riitta, rådgivare, social- och hälsovårdspolitik, Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf
Uotinen, Sami, ledande jurist, Finlands Kommunförbund

Permanenta sakkunniga

Karjalainen, Pirkko, SVL, Eläkeliitto
Kehusmaa, Sari, ledande sakkunnig, Institutet för hälsa och välfärd
Vaarama, Marja, professor, Östra Finlands universitet

Vetenskaplig råd

Anttonen, Anneli, professor, Tammerfors universitet
Elovainio, Marko, professor, Helsingfors universitet
Pitkälä Kaisu, professor, Helsingfors universitet
Rissanen Pekka, professori, Tammerfors universitet
Rissanen Sari, professori, Östra Finlands universitet
Sipilä Sarianna, professori, Jyväskylä universitet
Suhonen Riitta, professori, Åbo universitet
Syväjärvi Antti, professori, Lapplands universitet
Vaarama Marja, professor, Östra Finlands universitet
Välikangas Liisa, professori, Aalto-universitet ja Hanken

 

Grupperna stöder planeringen och verkställandet av programmet samt ansvarar för uppföljningen och evalueringen.

Bekanta dej med gruppernas uppgifter (pdf) (på finska)

Medlemsädringar i styr-och projektgruppen (på finska)