FI SV

Landskapens förändringsagenter 2016-2018

Förändringsagentens (2016-2018) viktigaste uppgift var att inom landskapet skapa en samordnad helhet av service för äldre. 

Sydkarelen: Merja Tepponen, fö[email protected] 
tfn 0400 655 197

Södra Savolax: Irma Ahokas-Kukkonen, fö[email protected]
tfn 044 351 2489

Kymmenedalen: Tommi Reiman, fö[email protected]
tfn 040 350 1223

Egentliga Tavastland: Annukka Kuismin, fö[email protected]
tfn 050 575 2193

Huvudstadsregion: Maritta Haavisto, [email protected] 

Lappland: Johanna Lohtander, fö[email protected]
tfn 040 149 2739

Mellersta Finland: Tuija Koivisto, fö[email protected]
tfn 050 462 3950

Norra Savolax: Päivi Tikkanen, fö[email protected]
tfn 044 714 2657

Kajanaland: Eija Tolonen, fö[email protected]
tfn 044 710 1669

Norra Karelen: Tuula Kiviniemi, fö[email protected], tfn 050 428 5100

Mellersta Österbotten: Liisa Ahonen, fö[email protected], tfn 040 489 2131

Egentliga Finland: Kirsi Kiviniemi, fö[email protected], tfn 040 683 0044

Norra Österbotten: Rita Oinas, fö[email protected], tfn 040 685 4038

Birkaland: Anu Kallio, fö[email protected], tfn 050 540 1094

Österbotten: Pia Vähäkangas, fö[email protected], tfn 040 647 4961

Södra Österbotten: Anneli Saarinen, fö[email protected], tfn 0400 790 512

Päijänne-Tavastland: Anu Olkkonen-Nikula, fö[email protected], tfn 044 440 6523

Nyland: Soili Partanen, fö[email protected], tfn 040 676 1460

Satakunta: Pirjo Rehula, fö[email protected], tfn 044 701 3756