Aktuellt

Åtta projekt fick spetsprojektfinansiering för att utveckla hemvården för äldre och närståendevården för personer i alla åldrar

Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat sammanlagt 14,2 miljoner euro i spetsprojektfinansiering för åtta projekt. I projekten utvecklar man hemvården för äldre och stärker närståendevården för personer i alla åldrar. Samtliga projekt som finansieras inom ramen för regeringens spetsprojekt är stora landskapsvisa helheter som genomförs av flera aktörer tillsammans. En förändringsagent som finansieras via spetsprojektet har valts ut för varje landskap.