God praxis blir bestående - Regionala nyheter

Det är viktigt att bra arbetssätt och god praxis sprids och tas i bruk överallt i Finland i samband med social- och hälsovårdsreformen. Spetsprojektet för främjande av hälsa och välfärd syftar till detta. Regionala nyheter och hälsningar som gäller spetsprojektet har samlats på denna webbsida.

God praxis och fungerande samarbetsmodeller sprids genom tio projekt som du kan läsa mer om i punkten Projekt som finansieras.

Farväl till rullatorn – Äldreinstitutet bjuder seniorer på gymträning

Pilke är en grupp för personer som fyllt 60 år och som har använt och använder alkohol. Gruppen träffas en gång i veckan. Pilke-gruppen har sina rötter i Äldreinstitutets koncept Kraft i åren.

Gemensam sysselsättning och trevlig samvaro

Kyrkostyrelsens projekt Gemensamt kök är en lokal avsedd för alla som stärker delaktigheten och förebygger ensamhet. Det viktigaste är att vara tillsammans, tillreda mat och äta tillsammans.

Mindre coolt

Förebyggande rusmedelsarbete behöver nya modeller. EHYT rf:s utbildning Rusfenomenet uppmuntrar unga att diskutera och fundera över användningen av rusmedel ur många olika perspektiv.