FI SV EN

Material

Presentationer

Filmer

Riksomfattande och regional kommunikation om spetsprojekten

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för fem av regeringens spetsprojekt. Enheten för information och kommunikation vid social- och hälsovårdsministeriet har skapat gemensamma principer och riktlinjer för kommunikationen om spetsprojekten.  Läs mer om kommunikationens gemensamma riktlinjer:

Presentationer från inledningsevenemanget 16.6.2016 (på finska)

Annat material

Faktablad

Du kan spara pdf-filen på din egen dator eller skriva ut så många faktablad du behöver.