Spetsprojektets styrning och ansvariga

Spetsprojektet styrs av ministerarbetsgruppen för hälsa och välfärd, familje- och omsorgs-minister Annika Saarikko samt ledningsgruppen för avdelningen för främjande av välfärd och hälsa vid social- och hälsovårdsministeriet. Den sakkSpetsprojektet styrs av ministerarbetsgruppen för hälsa och välfärd, familje- och omsorgs-minister Annika Saarikko samt ledningsgruppen för avdelningen för främjande av välfärd och hälsa vid social- och hälsovårdsministeriet. Den sakkunniggrupp som sammankallats av familje- och omsorgsministern stöder det innehållsmässiga arbetet inom god praxis.

Mer information

Taru Koivisto, direktör 
social- och hälsovårdsministeriet, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Toimintakyky-tulosryhmä / TOK 0295163323