FI SV

Så reformerade LAPE barn- och familjetjänster

Projektplanerna bildar en genomförandeplan för programmet för utveckling av barn- och familjetjänster.

I de temaspecifika planerna beskrivs hur genomförandet av de enskilda utvecklingshelheterna ska genomföras i landskapens utvecklingsprogram.

Sammandrag av projektplanerna (de länkade dokumenten är på finska)

Utveckling av tjänster på specialnivå och allra mest krävande nivå.

En verksamhetskultur som stärker barnets rättigheter och kunskapsbaserat agerande

Utveckling och ibruktagande av en verksamhetsmodell med familjecentrum

Småbarnspedagogik, skola och läroinrättningar som stöd för barns och ungas välbefinnande