FI SV

LAPE on lasten hyvinvoinnin ja oppimisen asialla

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman eli LAPE-ohjelman tavoitteena on luoda lapselle ja nuorelle suotuisa kasvu- ja oppimisympäristö sekä tukea perheen hyvinvointia.

Kun sopiva tuki tulee oikeaan aikaan, siirtyy painopiste korjaavista palveluista ehkäiseviin. Näin myös kustannukset pysyvät aisoissa.

Toimintakulttuuri uudistuu muutostyössä hallinto- ja ammattikuntakeskeisyydestä lapsi- ja perhelähtöisyyteen, ja palvelut tuodaan perheen lähelle ja perheet kohdataan paremmin. Ammattilaiset toimivat yhdessä ja vahvistavat vanhemmuuden tukea ja kasvua tukevia ihmissuhteita.

LAPEssa tehdään sekä kansallista että maakunnallista muutostyötä.

LAPE lyhyesti

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma

  • rakentaa palveluita uudella tavalla
  • tekee kehittämistyötä sosiaali- ja terveystoimen, sivistystoimen, järjestöjen ja seurakuntien yhteistyönä ja kahden ministeriön - sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön - yhteisellä ohjauksella
  • tekee pesäeron hankekausittaiseen sekä sirpalemaiseen ja paikalliseen kehittämistyöhön
  • ohjaa, kouluttaa, verkostoi, innovoi ja juurruttaa toimintamallit, kuten esimerkiksi perhekeskuksen
  • osallistaa muutostyöhön lapset ja nuoret sekä heidän vanhempansa.

Maakunnallista ja valtakunnallista kehittämistyötä

Jokainen maakunta on valinnut oman kehittämisen painopisteensä vuosille 2017–2018 seuraavista neljästä kokonaisuudesta:

Kansallisessa kehittämistyössä uudistetaan esimerkiksi lasten hyvinvoinnin seurannan tietopohjaa, asiakastiedon sujuvaa jakamista, verkostojohtamisen malleja sekä tuetaan toimintakulttuurin muutosta.

Teemme lasten, nuorten ja perheiden hyvää arkea, yhdessä ja lähellä.

LAPE-muutostyö on kokonaisvaltaista ja pitkäjänteistä

Vaikutamme muutostyön jatkumiseksi myös yli hallituskausien.

Sitoudumme seuraaviin tekoihin:

  • Vahvistamme kansallisesti yhteistä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisen strategista tahtotilaa.  
  • Edistämme päätöksentekijöiden, tutkijoiden ja lasten, nuorten ja perheiden palveluissa toimivien kansallista vuoropuhelua.
  • Edistämme lasten ja nuorten hyvinvointia vahvistavaa pitkäjänteistä kehitystyötä tutkimukseen perustuen ja hallinnonalojen rajat ylittäen.
  • Tuemme lasten, nuorten ja perheiden palveluiden johtamisen sekä ammattilaisten osaamisen uudistamista.