LAPE-nyheter från regionerna

Tjänsterna för barn, unga och familjer reformeras i hela Finland. Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE) utvecklar och testar tjänster inom ramen för fyra olika utvecklingshelheter, om vilka du kan läsa mer under länken Så reformerar LAPE barn- och familjetjänster

På sidan finns aktuella nyheter om projekten i landskapen. För närvarande pågår sammanlagt 19 projekt, ett i respektive landskap och ett i huvudstadsregionen. Information om landskapsprojekten finns under länken Finansierade projekt (på fi).

Träffpunkter för familjer och egna kontaktpersoner

Familjehuset, som är en träffpunkt för alla familjer, ingår i ett tvåårigt projekt som genomförs av Rädda Barnen rf, stiftelsen för handikappbostäder i Savolax och stiftelsen för funktionshindrade barn och ungdomar.

Smidiga försök öppnar vägen till ny praxis

Inom Nylandsprojektets område utvecklas verksamheten med hjälp av s.k. smidiga försök. De förnämsta diamanterna implementeras i hela landskapet.

Elevhälsan i Borgå stöder hela familjen

Ett mångprofessionellt team gör i samråd med eleven och vårdnadshavaren upp en vårdplan som garanterar eleven eller den studerande samt dennas vårdnadshavare och familj rätt slags stöd vid rätt tidpunkt.

 


 

Familjestödscentret Päiväperho i Tammerfors stöder föräldrar med missbruksproblem

I Tammerfors har man fört samman såväl barnskydds-, moderskaps- och rådgivningstjänsterna som missbrukarrehabiliteringen under ett och samma tak. Konceptet har visat sig vara mycket lyckat.