Landskapens förändringsagenter

En förändringsagent som finansieras via spetsprojektet har valts ut för varje landskap. Förändringsagentens viktigaste uppgift är att främja och koordinera förvekligandet av projektets målsättningar inom det kommande landskapet.

Sydkarelen: Mona Taipale, fö[email protected]
tfn 040 651 3154
Twitter: @MonaTaipale 
Facebook: Etelä-Karjalan Lape-muutosagentti Mona Taipale

Södra Österbotten: Eija Ala-Toppari-Peltola,
förnamn.efternamn@seinajoki.fi
tfn 044 4255 415
Facebook: LAPE Etelä-Pohjanmaa

Södra Savolax: Katja Saukkonen, förnamn.efternamn@essote.fi 
tfn 044 3516 616
Facebook: LAPE Etelä-Savo

Kajanaland: Anna-Kaisa Korpinen, förnamn.efternamn@kainuu.fi
tfn 044 797 5367

Egentliga Tavastland: Jari Pekuri, förnamn.efternamn@hame.fi
tfn 050 598 4101
Facebook: Kanta-Hämeen LAPE-hanke

Mellersta Österbotten: Katja Kivioja, förnamn.efternamn@soite.fi
tfn 040 804 5456
Twitter: @KPLAPE
Facebook: Lape-muutosagentti Keski-Pohjanmaa 

Mellersta Finland: Hanna Hämäläinen, förnamn.efternamn@jkl.fi
tfn 050 304 6670
Twitter: @KSLAPE_agentti 
Facebook: Keski-Suomen LAPE

Kymmenedalen:  Suvi Vallenius, fö[email protected]
tfn 040 848 0550

Lappland: Harri Tiuraniemi, förnamn.efternamn@lapinliitto.fi
tfn 040 143 9362 
Facebook: LAPE -hanke, Lappi 

Birkaland​: Heli Niemi, fö[email protected]
OBS! Telefonnumret uppdateras senare

Österbotten: Riku Niemistö, förnamn.efternamn@vaasa.fi, tfn 040 549 8328
Twitter: @RNiemis

Norra Karelen: Anne Frimodig, förnamn.efternamn@siunsote.fi, 
Twitter: @FrimodigAnne 
Facebook: Pohjois-Karjalan Muutosagentti Anne Frimodig

Norra Österbotten: Suvi Helanen, fö[email protected], p. 040 685 4042
Facebook: Pohjois-Pohjanmaan LAPE 

Norra Savolax: Minna Rytkönen, förnamn.efternamn@pohjois-savo.fi, tfn 044 714 2673
Twitter: @MinnaRytkonen 

Päijänne-Tavastland: Elina Vesterinen, förnamn.efternamn2@phsotey.fi, tfn 044 729 7985
Twitter: @VesterinenElina
Facebook: LAPE Päijät-Häme

Huvudstadsregion: Tiina Turkia, förnamn.efternamn@uusimaa2019.fi
Twitter: @TurkiaTiina
Facebook: Lapsen paras, yhdessä enemmän - pääkaupunkiseudun lape

Satakunta: Johanna Santanen, [email protected], tfn 044 701 0210
Facebook: Satasote SATULA-hanke, LAPE-muutosohjelma

Nyland: Tia Ristimäki, fö[email protected], p. 050 312 4437
Facebook: LAPE Uusimaa

Egentliga Finland: Mikko Hulkkonen, förnamn.efternamn@raisio.fi, tfn 044 797 1411
Twitter: @hulkkonenmikko
Facebook: Lupa auttaa -hanke