Social trygghet och coronakrisen

Bekanta dig med centrala utredningar om kopplingarna mellan covid-19-epidemin och den sociala tryggheten samt med information om epidemins socialpolitiska konsekvenser. Listan nedan ger exempel på information som finns tillgänglig och är under beredning om kopplingarna mellan epidemiläget och den sociala tryggheten.

 

Utredningar och projekt

Programdirektör Olli Kangas, strategisk forskning vid Finlands Akademi:

Grupp av opinionsbildare (ordf. ärkebiskop emeritus Kari Mäkinen):

Temautkastet för rådet för strategisk forskning 2021:

Inrikesministeriet och Juho Saari:  

Institutet för hälsa och välfärd:

Exit- och återuppbyggnadsarbetsgruppen (rapport för fas 2):

Covid-19-vetenskapspanelen

 

Aktuella statistiska uppgifter om den sociala tryggheten och coronaviruset

Folkpensionsanstalten:

Arbets- och näringsministeriet:

Helsinki Graduate School of Economics:

OECD:s sida för coronaviruset:

På Eurostats coronasida finns bl.a. statistik om arbetslöshetssituationen för hela EU-området: