Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media
EN FI RU SV

Social- och hälsovårdstjänster                         

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer riktlinjerna för utvecklande av social- och hälsovårdstjänsterna, bereder lagstiftningen och styr genomförandet av reformer. Kommunerna har ansvar för ordnandet av tjänster.

Ministeriet anser att det är viktigt att social- och hälsotjänster ordnas, tjänster utvecklas som en helhet och att förebyggande och klientens ställning betonas i utvecklingsarbetet.

 

Aktuellt

Coronavirusläget fortsatt lugnt i hela Finland
Ministry of Social Affairs and Health
Pressmeddelande 9.7.2020 12.51
Ändringen av äldreomsorgslagen har fastställts – personaldimensionering inom heldygnsvården
Ministry of Social Affairs and Health
Pressmeddelande 9.7.2020 14.29