Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelanden om coronaviruset

Lägesbedömning om coronavirusepidemin har publicerats
SHM
Pressmeddelande 15.5.2020 15.52
Ytterst viktigt att hindra spridningen av coronaviruset
SHM
Pressmeddelande 8.5.2020 18.14
Medborgarbrev om coronaviruset har skickats till hemmen
SHM
Pressmeddelande 3.4.2020 15.36