Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelanden om coronaviruset

Finlands coronavaccinationsintyg följer EU:s modell

SHM
Pressmeddelande 19.3.2021 9.07