Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelanden om coronaviruset

Coronavirusepidemin har avtagit något på två veckor
SHM
Pressmeddelande 4.6.2020 10.01
Coronavirusepidemin fortsätter avta
SHM
Pressmeddelande 28.5.2020 10.17