Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelanden om coronaviruset

Antalet coronavirusfall fortsätter att minska

SHM
Pressmeddelande 10.6.2021 10.00

Begränsningarna av förplägnadsrörelser lindras 

SHM
Pressmeddelande 8.6.2021 17.26

Antalet coronavirusfall har minskat vecka för vecka

SHM
Pressmeddelande 3.6.2021 10.00

Vaccinationsintygen införs på mina Kanta-sidor stegvis

SHM
Pressmeddelande 19.5.2021 14.16

Mer information om tidtabellerna för coronaintyget

SHM
Pressmeddelande 27.4.2021 16.49