Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelanden om coronaviruset

Begränsningarna av förplägnadsrörelser lindras

SHM
Pressmeddelande 14.9.2021 13.38

Färre nya coronavirusfall

SHM
Pressmeddelande 26.8.2021 10.00

Coronavaccinationerna utvidgas till 12–15-åringarna

SHM
Pressmeddelande 5.8.2021 13.26