Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelanden om coronaviruset

Antalet coronavirusfall har ökat betydligt
SHM
Pressmeddelande 15.10.2020 10.50
Coronavirusläget har varit fortsatt lugnt i augusti
SHM
Pressmeddelande 3.9.2020 10.03