Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelanden om coronaviruset

EU:s covidintyg tas i bruk i Finland den 22 juni

SHM
Pressmeddelande 17.6.2021 9.49

Antalet coronavirusfall fortsätter att minska

SHM
Pressmeddelande 10.6.2021 10.00

Begränsningarna av förplägnadsrörelser lindras 

SHM
Pressmeddelande 8.6.2021 17.26

Antalet coronavirusfall har minskat vecka för vecka

SHM
Pressmeddelande 3.6.2021 10.00