Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelanden om coronaviruset

Begränsningarna för förplägnadsrörelserna ändras

SHM
Pressmeddelande 7.10.2021 13.29

Begränsningarna för förplägnadsrörelserna ändras

SHM
Pressmeddelande 23.9.2021 13.43