Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelanden om coronaviruset

Begränsningarna för förplägnadsrörelserna skärps

SHM
Pressmeddelande 26.11.2021 10.58

Nationella vaccinationsstrategin uppdateras

SHM
Pressmeddelande 25.11.2021 15.05