Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelanden om coronaviruset

Färre nya coronavirusfall

SHM
Pressmeddelande 26.8.2021 10.00

Coronavaccinationerna utvidgas till 12–15-åringarna

SHM
Pressmeddelande 5.8.2021 13.26