Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelanden om coronaviruset

Coronamutationer har konstaterats också i Finland
SHM
Pressmeddelande 28.12.2020 14.35