Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelanden om coronaviruset

Finlands coronavaccinationsintyg följer EU:s modell
SHM
Pressmeddelande 19.3.2021 9.07
Stort antal nya coronavirusfall återigen vecka 10
SHM
Pressmeddelande 18.3.2021 10.00