Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelanden om coronaviruset

Medborgarbrev om coronaviruset har skickats till hemmen

SHM
Pressmeddelande 3.4.2020 15.36