Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelanden om coronaviruset

Coronavirusläget har varit fortsatt lugnt i augusti

SHM
Pressmeddelande 3.9.2020 10.03

Finland deltar i EU-gemensam upphandling av vaccin

SHM
Pressmeddelande 21.8.2020 13.09

Antalet fall av coronavirussmitta har ökat något

SHM
Pressmeddelande 6.8.2020 10.22

Coronavirusepidemin fortsätter att avta

SHM
Pressmeddelande 16.7.2020 9.51

Coronavirusläget fortsatt lugnt i hela Finland

SHM
Pressmeddelande 9.7.2020 12.51

Coronavirusepidemin fortsätter avta i Finland

SHM
Pressmeddelande 11.6.2020 10.00