Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelanden om coronaviruset

Coronamutationer har konstaterats också i Finland

SHM
Pressmeddelande 28.12.2020 14.35