Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelanden om coronaviruset

Coronavirusläget har varit fortsatt lugnt i augusti

SHM
Pressmeddelande 3.9.2020 10.03

Finland deltar i EU-gemensam upphandling av vaccin

SHM
Pressmeddelande 21.8.2020 13.09