EN FI SV

Social- och hälsovårdsministeriet bygger ett samhälle med god sammanhållning och hållbar välfärd

Vi säkerställer människornas funktionsförmåga, utkomst och tjänster för att hållbarhet, stabilitet och likabehandling ska förverkligas i samhället.

Vår historia är något längre än det självständiga Finlands historia. Ungefär en månad innan Finland blev självständighet skiljdes föredragningen av socialärenden i senaten från handels- och industriutskottet till socialutskottet. Förordningen om förändringen gavs den 8 november 1917. Den nuvarande socialförvaltningen hade uppstått.

Genom tämligen många omvägar blev socialutskottet nuvarande social- och hälsovårdsministeriet.

Vår målsättning är ett samhälle med god sammanhållning och hållbar välfärd. Vi har vid sidan av social hållbarhet även lyft fram hållbar ekonomi och lösningar som stöder välfärd i det beslutsfattande som gäller miljön.

Vi handlar utifrån tre värden. Dessa är rättvisa, mod och öppenhet.

Social- och hälsovårdsministeriet vid din sida

Vi har funnits vid människornas sida i vardagen från storfurstendöme till välfärdssamhälle.

Tyngdpunkterna inom social- och hälsopolitiken har varierat men målet för vårt arbete består. Kärnan är ett Finland som stöder välfärd, funktionsförmåga och hälsa, ökar delaktigheten samt ger det skydd och de tjänster som behövs.

Till följd av en långsiktig social- och hälsopolitik har vi numera fler hälsosamma levnadsår och bibehåller funktionsförmågan längre än någonsin tidigare.

Förändringen i befolkningens åldersstruktur och ett ökat tryck på de offentliga finanserna påverkar även social- och hälsopolitiken. Vi förnyar strukturer och verksamhetsmodeller. Hållbar välfärd kan endast säkerställas genom förnyelse.

Social- och hälsovårdsministeriet är ett ministerium som skapar tillväxt och möjligheter

Vi har redan riktat blicken stadigt mot framtiden. Förändringarna utmanar oss att fundera över samhällets, samfundens och individens roller ur nya synvinklar.

Social- och hälsovårdsministeriet vill stödja människornas välfärd, hälsa och funktionsförmåga. Samtidigt vill vi som föregångare delta i den ekonomiska tillväxten och reformerna.

Därför bygger vi ett nytt slags sektorsövergripande samarbete. Vi är en kunnig partner som hittar hållbara, kreativa och nya framtidslösningar, söker aktivt samarbete både nationellt och internationellt och förutspår vilka konsekvenser lösningarna kommer att ha.

Vi har utmärkta möjligheter att utgöra en motor för exporten, locka till oss investeringar och erbjuda arbetsmöjligheter. Bland annat hälsoteknik och utnyttjandet av genominformation skapar helt nya möjligheter.

Vårt mål är en framtid där människan själv har en aktiv roll inom såväl sitt samfund som hela samhället och där var och en kan förlita sig på att få stöd, trygghet och tjänster när man behöver dem.

Mer information

Riikka Nurmi, kommunikationschef 
social- och hälsovårdsministeriet, Viestintäyksikkö / VIE 0295163003