Fosterscreening

Vid screening av fosteravvikelser, dvs. fosterscreening, är principen att gravida kvinnor på lika grunder erbjuds frivilliga, avgiftsfria, enhetliga och högklassiga screeningundersökningar och vid behov fortsatta undersökningar.

Dessutom är målet att

  • förbättra möjligheterna att ta hand om fostret och barnet 
  • minska sjukdomsfrekvensen hos de barn som föds och spädbarnsdödligheten
  • ge gravida kvinnor tillräckligt med information om olika screeningsalternativ och anknytande fortsatta undersökningar

 

Screeningar som välfärdsområdena erbjuder till gravida 

Välfärdsområdet är skyldigt att erbjuda gravida kvinnor följande screeningar: 

  1. allmän ultraljudsundersökning under tidig graviditet i graviditetsvecka 10+0–13+6
  2. utredning av kromosomavvikelser efter graviditetsvecka 10+0
  3. ultraljudsundersökning för att utreda grava anatomiska avvikelser i graviditetsvecka 18+0–21+6 eller efter graviditetsvecka 24+0.

Om fosteravvikelse misstänks, erbjuds den gravida kvinnan möjlighet till fortsatta undersökningar (t.ex. undersökning av fostrets kromosomer genom fostervattenprov eller prov från moderkakan).

Det är frivilligt att delta i fosterscreening

Mödravårdspersonalen ska ge den gravida kvinnan saklig och objektiv information om principerna och metoderna för screening av fosteravvikelser, undersökningsresultatets betydelse och fortsatta undersökningar. 

Det är frivilligt och avgiftsfritt att delta i fosterscreening. Om fosteravvikelse misstänks vid screeningen, måste den gravida kvinnan dessutom besluta om hon vill delta i fortsatta undersökningar.

Mer information

Arja Ruponen, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för barn och unga / LANU Telefon:0295163169   E-postadress: