FI SV EN

Mielenterveyslinjausten valmistelu

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt mielenterveyspoliittisten linjausten valmistelun. Linjaukset ulottuvat vuoteen 2030 saakka. Tavoitteena on turvata mielenterveystyön jatkuvuus ja tavoitteellisuus.

Linjausten pohjalta tulevat hallitukset laativat mielenterveyden toimintaohjelman, jossa määritellään hallituskauden mielenterveyspolitiikan painopisteet, toimeenpanon keinot ja välineet sekä seuranta.

Mielenterveyspoliittiset linjaukset sisältävät itsemurhien ehkäisyohjelman. Tätä tarkoitusta varten eduskunta on antanut 300 000 euron määrärahan. 

Mielenterveyslinjausten valmistelua ohjaa ohjausryhmä. Käytännön valmistelusta vastaa laaja-alainen asiantuntijaryhmä. Ryhmässä ovat edustettuina palvelujärjestelmän asiantuntijat ja mielenterveysalan järjestöt. 

Ehdotukset mielenterveyslinjausten painopisteistä

Asiantuntijaryhmä on valmistellut ehdotukset viidestä painopisteestä:

  1. Mielenterveys pääomana
  2. Lasten ja nuorten mielenterveyden rakentuminen arjessa
  3. Mielenterveysoikeudet
  4. Ihmisen tarpeiden mukaiset, laaja-alaiset palvelut
  5. Hyvä mielenterveysjohtaminen 

Kaikki voivat osallistua linjausten valmisteluun

Asiantuntijaryhmä järjesti keväällä 2019 sidosryhmäkuulemisia.

Otakantaa.fi-keskustelussa voi kertoa näkemyksensä siitä, millaisilla toimenpiteillä tavoitteet voidaan saavuttaa. (9.4.-5.5.2019)

Ehdotukset on tarkoitus lähettää viralliselle lausuntokierrokselle syksyllä 2019.

Osallistu keskusteluun #mielenterveyslinjaukset #itsemurhienehkäisy

Mer information

Helena Vorma, medicinalråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Aikuiset-tulosryhmä / AIKU 0295163388  


Tuulia Rotko, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Toimintakyky-tulosryhmä / TOK 0295163125