Mielenterveysstrategian valmistelu

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt mielenterveysstrategian valmistelun. Strategia ulottuu vuoteen 2030 saakka. Tavoitteena on turvata mielenterveystyön jatkuvuus ja tavoitteellisuus.

Strategian pohjalta tulevat hallitukset laativat mielenterveyden toimintaohjelman, jossa määritellään hallituskauden mielenterveyspolitiikan painopisteet, toimeenpanon keinot ja välineet sekä seuranta.

Mielenterveysstrategia sisältää itsemurhien ehkäisyohjelman. Tätä tarkoitusta varten eduskunta on antanut 300 000 euron määrärahan. 

Mielenterveysstrategian valmistelua ohjaa ohjausryhmä. Käytännön valmistelusta vastaa laaja-alainen asiantuntijaryhmä. Ryhmässä ovat edustettuina palvelujärjestelmän asiantuntijat ja mielenterveysalan järjestöt. 

Ehdotukset mielenterveysstrategian painopisteistä

Asiantuntijaryhmä on valmistellut ehdotukset viidestä painopisteestä:

  1. Mielenterveys pääomana
  2. Lasten ja nuorten mielenterveyden rakentuminen arjessa
  3. Mielenterveysoikeudet
  4. Ihmisen tarpeiden mukaiset, laaja-alaiset palvelut
  5. Hyvä mielenterveysjohtaminen 

Strategiaa valmisteltiin yhteistyössä

Asiantuntijaryhmä järjesti keväällä 2019 sidosryhmäkuulemisia.

Otakantaa.fi-keskustelussa sai kertoa näkemyksensä siitä, millaisilla toimenpiteillä tavoitteet voidaan saavuttaa. (9.4.-5.5.2019)

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi ehdotuksista lausuntoja syksyllä 2019. 

Osallistu keskusteluun #mielenterveysstrategia #mielenterveyslinjaukset #itsemurhienehkäisy

Mer information

Helena Vorma, medicinalråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Aikuiset-tulosryhmä / AIKU 0295163388