Programmet för psykisk hälsa i arbetslivet främjar också återhämtningen efter coronapandemin

Coronapandemin har påverkat arbetslivet på många sätt. I programmet vidtas åtgärder som stöder återhämtningen hos arbetsplatsernas personal under och efter coronakrisen. Åtgärderna genomförs som en del av Finlands program för hållbar tillväxt under åren 2022–2024.

Åtgärderna ska underlätta för arbetstagarna när de återvänder till vardagen till exempel efter distansarbete eller arbetsfrånvaro och stärka välbefinnandet och förutsättningarna att orka i arbetet för sådana som har arbetat under särskilt belastande omständigheter under undantagsförhållandena.

I programmet beaktas unga arbetstagare och olika yrkesgruppers behov. Återhämtningen på arbetsplatserna stöds med hjälp av olika verktyg och modeller som stöder arbetsförmågan. Dessutom skapas en digital plattform där det samlas effektiva metoder för och information om att stödja arbetsförmågan.

Mer information