Pressmeddelanden

Nina Nissilä föreslås bli direktör vid FPA

SHM
Pressmeddelande 17.1.2019 13.30

Ändringar av servicen för frontveteraner

SHM
Pressmeddelande 17.1.2019 13.30

Den jämkade arbetslöshetsförmånen ändras

SHM
Pressmeddelande 28.12.2018 12.07

Folkpensionsindex hålls på samma nivå som 2018

SHM
Pressmeddelande 28.12.2018 12.07