Pressmeddelanden

Kompetenskrav för skyddshemspersonal

SHM
Pressmeddelande 13.5.2015 12.38

Ny lag om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar 2016

SHM
Pressmeddelande 23.4.2015 13.50

Legitimeringen av läkare som studerat utomlands ändras

SHM
Pressmeddelande 19.3.2015 13.45

Arbetspensionsanstalternas solvensregler förnyas

SHM
Pressmeddelande 19.3.2015 13.44