Pressmeddelanden

Beredningen av regeringens jämställdhetsprogram började

SHM
Pressmeddelande 22.11.2019 12.14

Ändringar i behörighetskraven för tornkransförare

SHM
Pressmeddelande 21.11.2019 13.26

Sjukförsäkringsavgifterna för 2020 har fastställts

SHM
Pressmeddelande 14.11.2019 13.26

Livslängdskoefficienten fastställd för 2020

SHM
Pressmeddelande 14.11.2019 11.54

Markus Henriksson fortsätter som Valviras överdirektör

SHM
Pressmeddelande 7.11.2019 13.26