Pressmeddelanden

Pensionsstödet för långtidsarbetslösa utvidgas

SHM
Pressmeddelande 18.10.2018 13.36

Försöken med servicesedlar fortsätter under 2019

SHM
Pressmeddelande 3.10.2018 15.08

Ändringar av arbetslöshetsförsäkringspremier

SHM
Pressmeddelande 27.9.2018 13.19

Ändringar av folkpensionsindex

SHM
Pressmeddelande 27.9.2018 13.19