Pressmeddelanden

Trafikskadenämnden och patientskadenämnden slås samman

SHM
Pressmeddelande 5.12.2018 11.11

Priskonkurrens mellan egenvårdsläkemedel föreslås

SHM
Pressmeddelande 5.12.2018 11.10

Förbättringar av läkemedelssäkerheten

SHM
Pressmeddelande 29.11.2018 13.41

Livslängdskoefficienten fastställd för år 2019

SHM
Pressmeddelande 16.11.2018 13.24

Sjukförsäkringsavgifterna för 2019 har fastställts

SHM
Pressmeddelande 15.11.2018 13.33