Pressmeddelanden

Trafikskadenämnden och patientskadenämnden slås samman
SHM
Pressmeddelande 5.12.2018 11.11
Priskonkurrens mellan egenvårdsläkemedel föreslås
SHM
Pressmeddelande 5.12.2018 11.10
Förbättringar av läkemedelssäkerheten
SHM
Pressmeddelande 29.11.2018 13.41
Livslängdskoefficienten fastställd för år 2019
SHM
Pressmeddelande 16.11.2018 13.24