Pressmeddelanden

Höjt barnbidrag till ensamförsörjare
SHM
Pressmeddelande 28.12.2017 14.05
Ändringar i det allmänna bostadsbidraget
SHM
Pressmeddelande 28.12.2017 14.03
Över 700 remissyttranden om utkastet till valfrihetslag
SHM
Pressmeddelande 21.12.2017 8.00
Regeringen preciserar valfrihetslagen
SHM
Pressmeddelande 20.12.2017 19.31