Pressmeddelanden

Proposition om totalreform av biobankslagen på remiss
SHM
Pressmeddelande 29.3.2018 8.53
En utredning om försöket med servicesedlar pågår
SHM
Pressmeddelande 27.3.2018 11.10
Rationell läkemedelsbehandling gäller alla
SHM
Pressmeddelande 20.3.2018 9.09
Ett mer täckande influensavaccin tas i bruk i höst
SHM
Pressmeddelande 16.3.2018 13.34
Minister Saarikko deltar i FN:s kvinnokommissions möte
SHM UM
Pressmeddelande 12.3.2018 11.11