Pressmeddelanden

Den jämkade arbetslöshetsförmånen ändras
SHM
Pressmeddelande 28.12.2018 12.07
Folkpensionsindex hålls på samma nivå som 2018
SHM
Pressmeddelande 28.12.2018 12.07
Lagen om skada, ådragen i militärtjänst ändras
SHM
Pressmeddelande 19.12.2018 14.22