Pressmeddelanden

Ny nationell barnstrategienhet i Finland

SHM UKM
Pressmeddelande 2.9.2022 15.09

Ändringarna i tobakslagen har sänts på remiss

SHM
Pressmeddelande 31.8.2022 14.01

Nu utlyses statsunderstöd för ordnande av mathjälp

SHM
Pressmeddelande 29.8.2022 15.15

Trafiksäkerhetsavgiften höjs

SHM
Pressmeddelande 26.8.2022 9.37

Finland har fått ett parti vacciner mot apkoppor

SHM
Pressmeddelande 17.8.2022 13.33