Pressmeddelanden

Utredning: Att bedöma farligheten och våldsrisken är en utmaning

IM JM SHM VN TEAS
Pressmeddelande 1.12.2021 14.46

Begränsningarna för förplägnadsrörelserna skärps

SHM
Pressmeddelande 26.11.2021 10.58

Nationella vaccinationsstrategin uppdateras

SHM
Pressmeddelande 25.11.2021 15.05

Hur borde man beakta barns växelvisa boende?

SHM
Pressmeddelande 22.11.2021 13.40