Pressmeddelanden

Tillfälliga undantag i användningen av coronapass

SHM
Pressmeddelande 28.12.2021 17.43

Ändringarna i läkemedelslagen träder i kraft 1.4.2022

SHM
Pressmeddelande 22.12.2021 11.01