Pressmeddelanden

Rätten till partiell vårdpenning utvidgas

SHM
Pressmeddelande 18.12.2003 13.22

Rätten till partiell vårdpenning utvidgas

SHM
Pressmeddelande 18.12.2003 13.22

Vuxenutbildningsstödets grunddel höjs

SHM
Pressmeddelande 18.12.2003 11.30

Vuxenutbildningsstödets grunddel höjs

SHM
Pressmeddelande 18.12.2003 11.30

Vuxenutbildningsstödets grunddel höjs

SHM
Pressmeddelande 18.12.2003 11.30

Pensionsnämnden tillsatt för mandatperioden 2004-2006

SHM
Pressmeddelande 18.12.2003 11.00

De baltiska ländernas sociala trygghet ännu blygsam

SHM
Pressmeddelande 18.12.2003 7.00

De baltiska ländernas sociala trygghet ännu blygsam

SHM
Pressmeddelande 18.12.2003 7.00

Europeiskt sjukvårdskort tas i bruk i Finland

SHM
Pressmeddelande 15.12.2003 7.00

Dagpenningens arbetstagaravgiftsavdrag stiger

SHM
Pressmeddelande 11.12.2003 12.05

Normerna för pensionstagares bostadsbidrag ändras

SHM
Pressmeddelande 11.12.2003 12.02

Beräkningsgrundsräntan för APL stiger

SHM
Pressmeddelande 10.12.2003 13.11

Lindrigare behovsprövning för arbetsmarknadsstödet

SHM
Pressmeddelande 4.12.2003 12.43

Längre tid jämkad arbetslöshetsförmån för äldre

SHM
Pressmeddelande 27.11.2003 12.54

Arbetspensionsavgifterna oförändrade nästa år

SHM
Pressmeddelande 27.11.2003 12.50