Pressmeddelanden

Längre tid jämkad arbetslöshetsförmån för äldre

SHM
Pressmeddelande 27.11.2003 12.54

Arbetspensionsavgifterna oförändrade nästa år

SHM
Pressmeddelande 27.11.2003 12.50

Ny lagstiftning om smittsamma sjukdomar

SHM
Pressmeddelande 13.11.2003 12.06

Arbetslöshetsförsäkringspremierna 1.1.2004

SHM
Pressmeddelande 13.11.2003 12.02

Nytt läkemedel ersätts med hundra procent

SHM
Pressmeddelande 6.11.2003 13.04

Ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

SHM
Pressmeddelande 6.11.2003 12.59

Ny delegation för sjukförsäkringsärenden

SHM
Pressmeddelande 6.11.2003 12.56

APL-indexförhöjning för år 2004

SHM
Pressmeddelande 30.10.2003 13.04

Kartläggning av köer till substitutionsbehandling

SHM
Pressmeddelande 21.10.2003 10.26

Årsrapport 2003 om narkotikasituationen i EU och Norge

SHM
Pressmeddelande 22.10.2003 6.56

Folkpensionsindexet för år 2004 fastställt

SHM
Pressmeddelande 21.10.2003 8.34

Kemikaliriskerna tema för arbetsmiljöveckan

SHM
Pressmeddelande 20.10.2003 9.00

Närståendevården utvärderas

SHM
Pressmeddelande 13.10.2003 13.07

Regeringen vill minska alkoholens skadeverkningar

SHM
Pressmeddelande 9.10.2003 10.30

Längre jämkad arbetslöshetsförmån

SHM
Pressmeddelande 2.10.2003 11.38

Delegationen för rehabiliteringsärenden tillsatt

SHM
Pressmeddelande 2.10.2003 11.21

Statsrådet tryggar framtiden inom den sociala området

SHM
Pressmeddelande 2.10.2003 10.47

Riskerna med farliga ämnen i arbetet

SHM
Pressmeddelande 26.9.2003 12.00