Pressmeddelanden

Förordning fastställer gränserna för bullerexponering

SHM
Pressmeddelande 26.1.2006 12.00

EU:s jämställdhetsministrar samlas i Bryssel

SHM
Pressmeddelande 24.1.2006 10.00

EU:s arbets- och socialministrar samlas i Villach

SHM
Pressmeddelande 18.1.2006 6.30

Läkemedlet Tamiflu endast till influensapatienter

SHM
Pressmeddelande 10.1.2006 7.00

Finansieringen av sjukförsäkringen ändras

SHM
Pressmeddelande 22.12.2005 13.00

Möjlighet till partiell sjukdagpenning föreslås

SHM
Pressmeddelande 22.12.2005 13.00

Ändringar i utkomstskyddet för arbetslösa

SHM
Pressmeddelande 22.12.2005 13.00

Ändringar inom SHM:s förvaltningsområde 1.1.2006

SHM
Pressmeddelande 19.12.2005 12.50

Ändringar inom SHM:s förvaltningsområde 1.1.2006

SHM
Pressmeddelande 19.12.2005 12.50

Unga röker allt mindre

SHM
Pressmeddelande 19.12.2005 11.00

Nordiskt social- och hälsoministermöte i Köpenhamn

SHM
Pressmeddelande 15.12.2005 12.30

Normerna för pensionstagares bostadsbidrag justeras

SHM
Pressmeddelande 15.12.2005 11.49

Restaurangerna föreslås bli helt rökfria

SHM
Pressmeddelande 15.12.2005 11.46

KAPL-, KoPL- och SPL-avgifterna år 2006

SHM
Pressmeddelande 13.12.2005 12.10

Jämkad arbetslöshetsförmån till utgången av år 2007

SHM
Pressmeddelande 8.12.2005 13.15

Medling vid brott utvidgas till hela landet år 2006

SHM
Pressmeddelande 8.12.2005 13.10

Folkpensionen höjs i september 2006

SHM
Pressmeddelande 1.12.2005 11.50