Pressmeddelanden

Möjlighet till partiell sjukdagpenning föreslås

SHM
Pressmeddelande 22.12.2005 13.00

Ändringar i utkomstskyddet för arbetslösa

SHM
Pressmeddelande 22.12.2005 13.00

Ändringar inom SHM:s förvaltningsområde 1.1.2006

SHM
Pressmeddelande 19.12.2005 12.50

Ändringar inom SHM:s förvaltningsområde 1.1.2006

SHM
Pressmeddelande 19.12.2005 12.50

Unga röker allt mindre

SHM
Pressmeddelande 19.12.2005 11.00

Nordiskt social- och hälsoministermöte i Köpenhamn

SHM
Pressmeddelande 15.12.2005 12.30

Normerna för pensionstagares bostadsbidrag justeras

SHM
Pressmeddelande 15.12.2005 11.49

Restaurangerna föreslås bli helt rökfria

SHM
Pressmeddelande 15.12.2005 11.46

KAPL-, KoPL- och SPL-avgifterna år 2006

SHM
Pressmeddelande 13.12.2005 12.10

Jämkad arbetslöshetsförmån till utgången av år 2007

SHM
Pressmeddelande 8.12.2005 13.15

Medling vid brott utvidgas till hela landet år 2006

SHM
Pressmeddelande 8.12.2005 13.10

Folkpensionen höjs i september 2006

SHM
Pressmeddelande 1.12.2005 11.50

Arbetsinkomstbegreppet förenhetligas

SHM
Pressmeddelande 1.12.2005 11.49

Stödet för närståendevård reformeras

SHM
Pressmeddelande 1.12.2005 11.46

Stödet för närståendevård reformeras

SHM
Pressmeddelande 1.12.2005 11.46

Vårdarvodena för familjevårdare år 2006

SHM
Pressmeddelande 1.12.2005 11.45

EU-möte om läkemedelsindustrins konkurrenskraft

SHM
Pressmeddelande 30.11.2005 7.00

Nordliga dimensionens ministrar samlas i Stockholm

SHM
Pressmeddelande 16.11.2005 11.30