Pressmeddelanden

Förbättringar i hemvårdsstödet föreslås

SHM
Pressmeddelande 28.9.2006 11.50

Rekommendationer för en bredare hälsopolitik inom EU

SHM
Pressmeddelande 20.9.2006 7.15

Säkerhet och konkurrenskraft inom nanoteknologin

SHM
Pressmeddelande 15.9.2006 15.00

Underhållsstödet stiger år 2007

SHM
Pressmeddelande 12.9.2006 8.49

HIV-infektionerna ökat märkbart i Finland

SHM
Pressmeddelande 4.9.2006 10.30

Arbetslivsseminarium i Karleby

SHM
Pressmeddelande 4.9.2006 6.30

Mera flexibilitet i pappamånaden

SHM
Pressmeddelande 31.8.2006 10.30

Tuberkulosvaccination av nyfödda upphör

SHM
Pressmeddelande 23.8.2006 8.20

Barnombudsmannadelegationen inleder sin verksamhet

SHM
Pressmeddelande 17.8.2006 11.40

Två nya läkemedel som ersätts

SHM
Pressmeddelande 17.8.2006 9.40