Pressmeddelanden

Närståendevården reformeras

SHM
Pressmeddelande 30.3.2004 7.00

Säker arbetsutrustning för arbete på hög höjd

SHM
Pressmeddelande 18.3.2004 12.00

Arbetslivets krav tröttar ut arbetstagarna

SHM
Pressmeddelande 16.3.2004 6.15

Miniintervention tillgänglig för alla

SHM
Pressmeddelande 15.3.2004 8.00

Delegationen för äldre- och pensionsärenden 2004-2007

SHM
Pressmeddelande 11.3.2004 11.00

Goda erfarenheter av förlikning i brottmål

SHM
Pressmeddelande 8.3.2004 11.30

Alkoholprogrammets partnerskapsavtal undertecknade

SHM
Pressmeddelande 26.2.2004 9.00

Lagändringar inom social- och hälsovården 1.1.2004

SHM
Pressmeddelande 31.12.2003 11.28

Riksomfattande handikapprådet 2004-2006

SHM
Pressmeddelande 30.12.2003 13.00

Servicesedel tas i bruk inom hemservicen

SHM
Pressmeddelande 30.12.2003 12.15

Förordningen om smittsamma sjukdomar ändrad

SHM
Pressmeddelande 30.12.2003 11.37