Pressmeddelanden

Jämkad arbetslöshetsförmån till utgången av år 2007

SHM
Pressmeddelande 8.12.2005 13.15

Medling vid brott utvidgas till hela landet år 2006

SHM
Pressmeddelande 8.12.2005 13.10

Folkpensionen höjs i september 2006

SHM
Pressmeddelande 1.12.2005 11.50

Arbetsinkomstbegreppet förenhetligas

SHM
Pressmeddelande 1.12.2005 11.49

Stödet för närståendevård reformeras

SHM
Pressmeddelande 1.12.2005 11.46

Stödet för närståendevård reformeras

SHM
Pressmeddelande 1.12.2005 11.46

Vårdarvodena för familjevårdare år 2006

SHM
Pressmeddelande 1.12.2005 11.45

EU-möte om läkemedelsindustrins konkurrenskraft

SHM
Pressmeddelande 30.11.2005 7.00

Nordliga dimensionens ministrar samlas i Stockholm

SHM
Pressmeddelande 16.11.2005 11.30

Vaccinering mot fästingburen encefalit inleds på Åland

SHM
Pressmeddelande 14.11.2005 12.00

EU:s jämställdhetsministrar samlas i Birmingham

SHM
Pressmeddelande 7.11.2005 6.30

Försöket med obrutna servicekedjor förlängs

SHM
Pressmeddelande 3.11.2005 11.57

Jämkad arbetslöshetsförmån till utgången av år 2007

SHM
Pressmeddelande 3.11.2005 11.50

Nytt läkemedel som ersätts

SHM
Pressmeddelande 31.10.2005 10.20

APL-indexförhöjningar för år 2006

SHM
Pressmeddelande 26.10.2005 12.25

Nordisk konferens om sällsynta sjukdomar

SHM
Pressmeddelande 26.10.2005 8.00