Pressmeddelanden

Minister Mönkäre om rökning i restauranger

SHM
Pressmeddelande 2.6.2004 10.00

Samordning av specialomsorgerna om utvecklingsstörda

SHM
Pressmeddelande 2.6.2004 8.10

Tillgången till socialservice effektiveras

SHM
Pressmeddelande 25.5.2004 6.30

Nya bestämmelser om säkerheten vid byggnadsarbeten

SHM
Pressmeddelande 19.5.2004 12.10

Lagen om försäkringsbolag anpassas till EU-direktiv

SHM
Pressmeddelande 19.5.2004 11.00

Utredning om företagsamhet inom hälso- och sjukvården

SHM
Pressmeddelande 17.5.2004 11.30

Verksamheten vid Kauniala krigsinvalidsjukhus tryggas

SHM
Pressmeddelande 11.5.2004 10.45

EU:s hälsovårdsministrar sammanträder i Cork

SHM
Pressmeddelande 10.5.2004 11.00

Telefonjour för personer med spelberoende

SHM
Pressmeddelande 3.5.2004 7.00

Det nya alkoholprogrammet inleds

SHM
Pressmeddelande 27.4.2004 7.00

Två nya läkemedel ersätts till hundra procent

SHM
Pressmeddelande 20.4.2004 10.00

Arbetsgrupp bereder ny trafikförsäkringslagstiftning

SHM
Pressmeddelande 13.4.2004 7.00