Pressmeddelanden

Hälsa i all politik

SHM
Pressmeddelande 7.9.2007 7.30

Intyg för körkort fås från hälsovårdscentralen

SHM
Pressmeddelande 28.6.2007 11.40

De långa köerna vid sjukhusen har igen förkortats

SHM
Pressmeddelande 26.6.2007 7.05

Delegation för social- och hälsovården tillsattes

SHM
Pressmeddelande 21.6.2007 10.30

Maija Perho leder programmet för hälsofrämjande

SHM
Pressmeddelande 21.6.2007 10.30