Pressmeddelanden

Normerna för pensionstagares bostadsbidrag ändras

SHM
Pressmeddelande 9.12.2004 13.13

Bättre social trygghet för företagare

SHM
Pressmeddelande 2.12.2004 11.40

Kommunernas självfinansieringsandel sänks

SHM
Pressmeddelande 2.12.2004 7.00

Folkpensionen höjs

SHM
Pressmeddelande 25.11.2004 12.55

Förordning om rätten att få vård

SHM
Pressmeddelande 25.11.2004 12.45

Gårdsbesöksregister för lantbruksföretagare

SHM
Pressmeddelande 25.11.2004 12.40

Nytt läkemedel som ersätts

SHM
Pressmeddelande 19.11.2004 10.20

Stödet för hemvård och privat vård av barn stiger

SHM
Pressmeddelande 18.11.2004 12.23

Rätten till rehabilitering för veteraner utvidgas

SHM
Pressmeddelande 18.11.2004 12.22

Grundersättning för osteoporosläkemedel

SHM
Pressmeddelande 18.11.2004 12.20

Enhetliga kriterier för icke-brådskande vård

SHM
Pressmeddelande 16.11.2004 10.00

Arbetsgrupp för att göra upp ett likalönsprogram

SHM
Pressmeddelande 16.11.2004 7.15

Läkemedelsverket : Apoteksavgiften kunde slopas gradvis

SHM
Pressmeddelande 15.11.2004 9.00

Jämställdhetsbarometern 2004

SHM
Pressmeddelande 11.11.2004 10.45