Pressmeddelanden

Nytt läkemedel som ersätts

SHM
Pressmeddelande 21.6.2005 12.05

Rökning i restauranger begränsas

SHM
Pressmeddelande 21.6.2005 7.44

Effektivare tillsyn över arbetarskyddet föreslås

SHM
Pressmeddelande 16.6.2005 11.05

Systemet för läkemedelsersättningar revideras

SHM
Pressmeddelande 16.6.2005 11.00

Beräkningsgrundsräntan för APL stiger

SHM
Pressmeddelande 15.6.2005 11.03

Nordiskt social- och hälsoministermöte i Tórshavn

SHM
Pressmeddelande 10.6.2005 11.00

EU:s hälsovårdsministrar sammanträdde i Luxemburg

SHM
Pressmeddelande 3.6.2005 15.30

Smoke Free Europe 2005 i Luxemburg

SHM
Pressmeddelande 2.6.2005 7.00

Familjeledigheterna utreds

SHM
Pressmeddelande 27.5.2005 12.00

Flera synonympreparat för Cipramil

SHM
Pressmeddelande 25.5.2005 14.10