Pressmeddelanden

Lagändringar inom social- och hälsovården 1.1.2004

SHM
Pressmeddelande 31.12.2003 11.28

Riksomfattande handikapprådet 2004-2006

SHM
Pressmeddelande 30.12.2003 13.00

Servicesedel tas i bruk inom hemservicen

SHM
Pressmeddelande 30.12.2003 12.15

Förordningen om smittsamma sjukdomar ändrad

SHM
Pressmeddelande 30.12.2003 11.37

Försök med screening av tarmcancer inleds år 2004

SHM
Pressmeddelande 19.12.2003 11.00

Lättare att sköta arbetspensionsärenden

SHM
Pressmeddelande 19.12.2003 9.00

Statsandelen till kommunerna höjs

SHM
Pressmeddelande 18.12.2003 13.50

Pensionsnämnden tillsatt för mandatperioden 2004-2006

SHM
Pressmeddelande 18.12.2003 13.33

Barnbidraget stiger år 2004

SHM
Pressmeddelande 18.12.2003 13.30

Rätten till partiell vårdpenning utvidgas

SHM
Pressmeddelande 18.12.2003 13.22

Rätten till partiell vårdpenning utvidgas

SHM
Pressmeddelande 18.12.2003 13.22

Vuxenutbildningsstödets grunddel höjs

SHM
Pressmeddelande 18.12.2003 11.30

Vuxenutbildningsstödets grunddel höjs

SHM
Pressmeddelande 18.12.2003 11.30

Vuxenutbildningsstödets grunddel höjs

SHM
Pressmeddelande 18.12.2003 11.30

Pensionsnämnden tillsatt för mandatperioden 2004-2006

SHM
Pressmeddelande 18.12.2003 11.00

De baltiska ländernas sociala trygghet ännu blygsam

SHM
Pressmeddelande 18.12.2003 7.00

De baltiska ländernas sociala trygghet ännu blygsam

SHM
Pressmeddelande 18.12.2003 7.00