Pressmeddelanden

Beslut om utkomststöd inom sju vardagar

SHM
Pressmeddelande 11.10.2007 11.40

Jämkad arbetslöshetsförmån till utgången av år 2009

SHM
Pressmeddelande 11.10.2007 11.02

Servicesedeln i bruk också inom hemsjukvården

SHM
Pressmeddelande 11.10.2007 11.00

Minister Wallin: Kvinnorna till toppen

SHM
Pressmeddelande 11.10.2007 7.00

Barnbidraget för ensamförsörjare höjs

SHM
Pressmeddelande 13.9.2007 10.40

Barnbidraget för ensamförsörjare höjs

SHM
Pressmeddelande 13.9.2007 10.40