Pressmeddelanden

Republikens president stadfäste patientsäkerhetslagen

SHM
Pressmeddelande 16.11.2007 14.00

Förberedelser för en eventuell patientsäkerhetslag

SHM
Pressmeddelande 15.11.2007 10.30

Tusby kommun behöver hjälp med eftervården

SHM
Pressmeddelande 14.11.2007 15.07

SHM utlovar stöd för krisarbetet i Jokela

SHM
Pressmeddelande 8.11.2007 14.37

Folkpensionsanstaltens förvaltning förnyas

SHM
Pressmeddelande 25.10.2007 11.10

De brådskande åtgärderna inom hälsovården riskeras

SHM
Pressmeddelande 24.10.2007 11.52