Pressmeddelanden

Adoptionsbidraget för internationell adoption ändras

SHM
Pressmeddelande 11.12.2008 12.15

Underhållsbidrag och underhållsstöd höjs

SHM
Pressmeddelande 26.11.2008 12.20

Kaste-pengar till sex olika projekt

SHM
Pressmeddelande 31.10.2008 7.30