Pressmeddelanden

EU:s stadganden om social trygghet förnyas

SHM
Pressmeddelande 26.4.2010 7.57

Transporten av organ lyckades med flygvapnets maskin

SHM
Pressmeddelande 23.4.2010 11.37

Vulkanutbrottet orsakar ingen fara för hälsan i Finland

SHM
Pressmeddelande 15.4.2010 15.55