Pressmeddelanden

Maria Kaisa Aula fortsätter som barnombudsman

SHM
Pressmeddelande 8.7.2010 10.17

MDPV definieras snabbt som narkotiskt medel

SHM
Pressmeddelande 23.6.2010 12.59

Obligatorisk läkarundersökning av fartygspersonal

SHM
Pressmeddelande 23.6.2010 11.44

Donatorns egen vilja betonas vid organdonation

SHM
Pressmeddelande 23.6.2010 11.44

Större frihet att välja hemkommun

SHM
Pressmeddelande 17.6.2010 10.31

MDPV definieras snabbt som narkotiskt medel

SHM
Pressmeddelande 10.6.2010 11.26

Vården av reumatism centraliseras genom förordning

SHM
Pressmeddelande 9.6.2010 10.42