Pressmeddelanden

Ändringar inom SHM:s förvaltningsområde 1.1.2007

SHM
Pressmeddelande 29.12.2006 7.05

Ett riksomfattande register över provsamlingar övervägs

SHM
Pressmeddelande 28.12.2006 12.50

Stödet för hemvård stiger och utvidgas

SHM
Pressmeddelande 21.12.2006 13.10

Normerna för pensionstagares bostadsbidrag justeras

SHM
Pressmeddelande 14.12.2006 12.50

Underhållsbidragen och undershållsstödet höjs 2007

SHM
Pressmeddelande 30.11.2006 11.30

Barnpolitiskt EU-möte i Helsingfors

SHM
Pressmeddelande 17.11.2006 10.00

Europas sociala modell borde bli mera dynamisk

SHM
Pressmeddelande 10.11.2006 12.23