Pressmeddelanden

Den obligatoriska lagringen av läkemedel förnyas

SHM
Pressmeddelande 30.12.2008 12.00

Höjning av barnbidrag riktas till flerbarnsfamiljer

SHM
Pressmeddelande 18.12.2008 13.00

Begränsningar av importen av tobaksprodukter som resgods

SHM
Pressmeddelande 18.12.2008 12.15

Regeringen stärker pensionsanstalternas solvens

SHM
Pressmeddelande 18.12.2008 12.10

Jämkad arbetslöshetsförmån kan utbetalas i förskott

SHM
Pressmeddelande 11.12.2008 12.25

Adoptionsbidraget för internationell adoption ändras

SHM
Pressmeddelande 11.12.2008 12.15